Help, mijn coach is een paard

Coachen met de inzet van paarden is een nieuwe activiteit van Trubkin Consultancy dat zij onder de handelsnaam Paard & Co uitvoert. Het is een methode om mensen individueel of in groepsverband oprechte feedback op gedrag te geven. Een unieke beleving en een boeiende manier om meer te leren over bijvoorbeeld leiderschap- en samenwerkingsvaardigheden. Alle activiteiten gebeuren naast en nooit op het paard. Ervaring met paarden is dus ook niet nodig.


De spiegelende kracht van paarden

Paarden zijn vluchtdieren en daarom gevoelig voor signalen uit de omgeving. Als kuddedier reageren ze direct op het gedrag en de emoties van ‘kuddeleden’ of dat nu andere paarden of mensen in hun omgeving zijn. Je kunt wel a zeggen, b voelen en c doen, een paard trapt daar niet in en laat direct een reactie zien. Een paard is expert in het lezen van lichaamstaal en de innerlijke gevoelens van mensen en zal daarop met bijbehorend gedrag reageren, altijd zonder oordeel. Dat is de spiegelende kracht van paarden. Als Equine Assisted coach zet ik die eigenschap in als leerervaring voor mijn cursisten.


Allerlei zaken uit je dagelijks leven komen in de omgang met paarden op een natuurlijk manier aan de orde: non-verbale communicatie, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, relaties en vertrouwen. Als we tijdens de coachsessie activiteiten met paarden uitvoeren, ontstaan als vanzelf metaforen die laten zien hoe jij in je dagelijks leven met bepaalde situaties omgaat. Het paard leert jou wat je onbewust voelt en wat het effect ervan is op jouw gedrag.


Mijn rol is beperkt. Ik maak je alleen bewust van de ervaring die je opdoet. Daardoor kom je zelf tot het inzicht wat je onbewust voelde. Vervolgens kunnen we met dit nieuwe inzicht experimenteren in het contact met het paard. Opnieuw ervaren in plaats van praten.


Equine Assited Coaching is een oplossingsgerichte methode. We richten ons dus niet op de oorzaak van jouw gevoel en gedrag, maar we kijken hoe dat hier en nu van invloed is en wat je daarmee in de toekomst wilt. We gaan ervan uit dat jij zelf de oplossing voor je vraag kunt vinden.

Anouschka van den Boom heeft de opleiding EAC level 1 afgerond. De opleiding is door NOBCO geaccrediteerd op het EQA niveau Practioner, en erkend door het centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).


Ook is Anouschka aangesloten bij het kwaliteitsregister voor de Equine Assisted Coach (KREAC). Dat betekent dat wij werken met een beroepscode en werken aan continue verbetering van de coaching en onze professionaliteit. Meer informatie vind je op www.kreac.nl


Wil je graag kennismaken met paardencoaching en de paarden, heb je een coachvraag of wil je als team beter leren samenwerken? Of heb je vragen over (persoonlijk) leiderschap en andere zaken waar je tegenaan loopt, neem dan contact met me op of meld je dan aan voor een of meerdere sessies.


Website: www.paard.co

Telefoonnummer: 06-23440672

Email: [email protected]